PORADNIK

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Gleba, na którą będzie rozkładany trawnik, powinna spełniać co najmniej wymagania gleby III klasy. Musi być oczyszczona z resztek pobudowlanych, gruzu, folii itp. oraz kamieni utrudniających prawidłowe ukorzenianie się trawnika.

2. Niedopuszczalne jest rozkładanie trawnika na torfie, glinie, piasku lub innych nieodpowiednich podłożach.

3. Dopuszczalne jest rozłożenie trawnika na przygotowanej wcześniej warstwie żyznej gleby wymieszanej z dodatkiem ok. 10 do 30 % piasku płukanego frakcji do 0,2 mm. Warstwa wegetacyjna grubości co najmniej 10 cm. Zapewni to przepuszczalność dla wody i optymalne warunki do rozwoju masy korzeniowej trawnika.

4. Podłoże musi zostać odpowiednio wymieszane i wyrównane, a struktura gleby powinna być jednolita. Niedopuszczalne są zagłębienia, w których mogłaby się gromadzić woda.

5. Po przygotowaniu należy zwałować podłoże na „krzyż” a następnie lekko przegrabić.

6. Przed przystąpieniem do instalacji glebę należy zasilić nawozem ukorzeniającym GreenPerfect w dawce 10 kg na 500m2. Do rozsypania nawozu należy używać rozsiewaczy mechanicznych.

7. W celu uniknięcia uszkodzenia trawnika przez krety, nornice itp., na przygotowane podłoże należy ułożyć tzw. „siatkę na krety”. Siatkę układać na 10-cio centymetrowy zakład. Łączenia siatki zabezpieczyć szpilkami plastikowymi.


INSTALACJA TRAWY W ROLKACH

1. Dostarczoną darń przechowywać w cieniu.

2. Trawnik należy układać natychmiast po dostawie, rozpoczynając od prostej krawędzi np. ogrodzenia, chodnika itp.

3. Pasy trawnika powinny leżeć ściśle jeden przy drugim, ale tak by w żadnym miejscu nie zachodziły na siebie.

4. Darń można przycinać ostrym nożem lub maczetą.

5. W przypadku gdy występują wyższe temperatury należy natychmiast zraszać rozkładaną trawę w celu uniknięcia przesychania.

6. Po ułożeniu docisnąć walcem lub szeroką deską darń do podłoża.

7. Po uwałowaniu, ułożoną trawę należy obficie i równomiernie podlać, aż do momentu przesiąkania wody przez darń (sprawdzenia należy dokonać poprzez lekkie uniesienie brzegu dowolnego pasa trawy).

 

PODLEWANIE TRAWY W ROLKACH

1. Bardzo ważne jest pierwsze podlewanie. Musi być intensywne. Ułożoną trawę należy obficie i równomiernie podlać, aż do momentu przesiąkania wody przez darń (sprawdzenia należy dokonać poprzez lekkie uniesienie brzegu rolki trawy).

2. W pierwszym tygodniu po rozłożeniu darni należy podlewać trawnik codziennie, utrzymując wilgotność pasów trawy i nie dopuszczać do przesuszenia. Odpowiednią wilgotność można sprawdzić poprzez lekkie uniesienie brzegu rolki trawy (gleba i darń muszą być wilgotne). W następnym okresie trawę należy podlewać co drugi dzień do momentu jej ukorzenienia. W zależności od warunków proces ukorzenienia trwa ok. 7 do 14 dni.

3. Proces ukorzeniania darni zostaje zakończony, gdy po jej pociągnięciu do góry mocno trzyma się podłoża.

4. Po ukorzenieniu należy systematycznie podlewać trawnik co 2-3 dzień. Woda musi wsiąkać na głębokość warstwy wegetacyjnej tj. ok. 10 - 15 cm. Stan ten można sprawdzać za pomocą zwykłego wilgotnościomierza.

5. Darń powinna być podlewana tak często, aby nie wystąpiły przywiędnięcia i przesuszenia. Pierwsze objawy braku wody można rozpoznać po wyraźnie ciemniejszych plamach na trawniku. Jest to ostatni sygnał przed przesuszeniem.

6. Niedopuszczalne jest codzienne podlewanie w dłuższym okresie eksploatacji doprowadzające trawnik do zmian chorobowych oraz spłycenia korzeni.

7. Tylko w okresie upałów i suszy dopuszczalne jest podlewanie codzienne.

 

NAWOŻENIE TRAWNIKA

1. W trakcie okresu eksploatacji systematycznie należy nawozić trawnik.

2. Profesjonalny sposób nawożenia wymaga badań gleby na zawartość substancji odżywczych i poziom pH w specjalistycznym laboratorium – na podstawie badań należy ustalić zapotrzebowanie gleby na składniki odżywcze i zgodnie z ustaleniami dawkować odpowiedni nawóz.

3. Przy standardowych warunkach glebowych trawnik należy nawozić trzy do pięciu razy w ciągu sezonu, wieloskładnikowymi nawozami, przeznaczonymi do nawożenia trawników. Wczesną wiosną nawozem regeneracyjnym, w późniejszym okresie nawozem pielęgnacyjnym, natomiast przed zima nawozem jesiennym. Zalecamy nawozy wieloskładnikowe GreenPerfect w ilości ok. 10 kg/500 m2.

4. Nawożenie należy przeprowadzać bezpośrednio po koszeniu, na suchą trawę, za pomocą rozsiewacza do nawozów, równomiernie i w odpowiedniej – zalecanej przez producenta nawozu – dawce.

5. Rozsiewacz należy napełniać poza obszarem trawnika w celu uniknięcia przypadkowego rozsypania nawozu na trawnik, co może spowodować miejscowe wypalenie trawnika.

6. Po aplikacji nawozu należy obficie podlać trawnik.

7. Nie należy stosować nawozów do trawników w czasie upałów lub na mokrą trawę.

8. Należy zachować szczególną ostrożność w nawożeniu w przypadku chorób trawy i równoległego stosowania innych środków chemicznych.

 

KOSZENIE

1. Pierwsze koszenie powinno być wykonane w momencie, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 6 - 8 cm.

2. Trawę należy kosić na wysokość 3-5 cm, przynajmniej jeden raz w tygodniu.

3. W przypadku występowania upałów, trawę należy kosić nie niżej niż 4 cm.

4. Nie należy kosić trawnika w czasie deszczu oraz przy mokrej murawie.

5. Koszenie należy przeprowadzić urządzeniem z właściwie naostrzoną częścią tnącą. Koszenie nieostrymi krawędziami powoduje wystrzępienie końcówek trawy i zwiększenie podatności na choroby i przesuszenia.

 

INNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

1. Dwukrotnie w ciągu roku, raz w miesiącach marzec-kwiecień i raz w miesiącach wrzesień-październik, należy za pomocą specjalistycznego narzędzia przeprowadzić zabieg wertykulacji (po skoszeniu), tj. pionowego nacinania darni. Po zabiegu należy trawnik nawieźć nawozem wieloskładnikowym. Wiosną regeneracyjnym lub ukorzeniającym, jesienią nawozem jesiennym przeznaczonym do trawników.

2. W okresie wiosenno-letnim należy wykonać zabieg napowietrzania - aeracji polegający na nakłuwaniu specjalistycznym narzędziem murawy w ilości około 150-250 nakłuć na m2. Po zabiegu napowietrzania należy przeprowadzić zabieg piaskowania polegający na uzupełnianiu otworów po aeracji suchym piaskiem płukanym o średnicy ziarna 0-2 mm. Wskazane jest jednoczesne nawożenie po zabiegu aeracji z piaskowaniem.

3. W przypadku stwierdzenia w glebie wartości pH poniżej 5,5 należy przeprowadzić zabieg wapnowania z pomocą łagodnych nawozów zawierających wapno. Niedopuszczalne jest stosowanie wapna gaszonego lub palonego – działanie takie może spowodować wypalenie trawy. Przy standardowych warunkach glebowych zabieg wapnowania przeprowadza się raz na kilka lat.

4. W przypadku stwierdzenia w glebie wartości pH powyżej 7,5 należy zastosować nawozy zakwaszające, np. siarczan amonu, w ilości odpowiedniej do przywrócenia właściwego pH.

5. Na wiosnę należy przeprowadzić zabieg wałowania, w celu zapobieżeniu zbytniemu rozluźnieniu gleby. W przypadku gleb innych niż lekkie należy zastosować szczególną ostrożność przy wałowaniu, aby nie dopuścić do zbytniego zbicia ziemi.

6. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego rozwoju trawy należy niezwłocznie uzyskać fachową poradę w zakresie ewentualnych chorób trawnika i zastosować się do zaleceń fachowca.

7. Przy zabiegach pielęgnacji należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony roślin oraz przepisów BHP.