INSTALACJA TRAWY W ROLKACH

1. Dostarczoną darń przechowywać w cieniu.

2. Trawnik należy układać natychmiast po dostawie, rozpoczynając od prostej krawędzi np. ogrodzenia, chodnika itp.

3. Pasy trawnika powinny leżeć ściśle jeden przy drugim, ale tak by w żadnym miejscu nie zachodziły na siebie.

4. Darń można przycinać ostrym nożem lub maczetą.

5. W przypadku, gdy występują wyższe temperatury należy natychmiast zraszać rozkładaną trawę w celu uniknięcia przesychania.

6. Po ułożeniu docisnąć walcem lub szeroką deską darń do podłoża.

7. Po uwałowaniu, ułożoną trawę należy obficie i równomiernie podlać, aż do momentu przesiąkania wody przez darń (sprawdzenia należy dokonać poprzez lekkie uniesienie brzegu dowolnego pasa trawy).