Regulamin sklepu

1.     Właścicielem Sklepu internetowego trawniki24.com jest firma:

       TRAWNIKI Sp. z o.o.

       Krucza 68 / 9, 53-411 Wrocław, Polska

       Tel./fax. (071) 373 09 76

       Tel. 500 231 231, 515 503 515.

2.      Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym TRAWNIKI24.com odbywa się według      niniejszego regulaminu.

3.      Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym  TRAWNIKI24.com  oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

4.       Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

5.       Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.

6.       Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument sprzedaży.

7.       Płatności można dokonywać w następujący sposób:

· Gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki.

· Gotówką – odbiór osobisty w magazynie głównym Rzeplin, ul. Wrocławska 7 

· Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane w wiadomości e-mail.

Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

8.       Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia

zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.

Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji.

Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.

Klient może zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny 500 231 231 lub 515 503 515.

O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.   

9.   Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu pięciu dni

roboczych. Wyjątkiem są  artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie

realizacji.

Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki.

Paczki wysyłane będą firmą kurierską "DHL". Jeśli klient ma podpisaną umowę z inną firmą  kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez klienta firmę kurierską.    

10.   Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na

okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze

złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na

liście przewozowym firmy kurierskiej i w ciągu 7dni powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na

adres trawniki@trawniki.com  lub +48 500 231 231

 11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep internetowy  TRAWNIKI24.com  w 14 dni od przyjęcia zgłoszenia od klienta. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.   

12.   Sklep daje możność zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia

otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy skontaktować się droga

telefoniczną lub elektroniczną ze sprzedawcą i po ustaleniach odesłać towar na własny koszt paczką na adres firmy  TRAWNIKI24.com. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają,

TRAWNIKI24.com  zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek

bankowy lub wymieni uszkodzony towar. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce,  TRAWNIKI24.com  nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.   

13.   Sklep internetowy  TRAWNIKI24.com  może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres

 podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić

przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.   

14.   Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych

osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.   

15.  Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Obowiązującym jest prawo polskie.