Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kim jesteśmy?

Priorytetowo traktujemy poufność Twoich danych osobowych i ochronę prywatności. Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych w trakcie:

 • odwiedzania i korzystania ze strony internetowej https://trawniki-com.myshopify.com;
 • odwiedzenia lub śledzenia fanpage Trawniki.com na Facebooku lub Instagramie;
 • dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://trawniki-com.myshopify.com

przez Trawniki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Krucza  68/9, 53-411, Wrocław, NIP: 8992684714.

Oznacza to, że jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych tj. odpowiadamy za ich bezpieczeństwo, poufność i zgodność wykorzystania z prawem.

Kontakt z nami jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.trawniki24.com lub pod adresem e-mail: trawniki@trawniki.com.

Jakimi zasadami się kierujemy?

Przetwarzając Twoje dane osobowe kierujemy się następującymi zasadami:

 • nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne do świadczenia usług albo rozwiązania sprawy;
 • nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w Polityce Prywatności;
 • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
 • nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w Polityce Prywatności.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?

Jeśli odwiedzając Naszą stronę lub fanpage nie zdecydujesz się założyć konta w serwisie lub skontaktować się z nami lub polubić fanpage, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się z naszą stroną www). Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.

Jeśli zdecydujesz się zadać nam pytanie poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub na Naszych fanpage, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na przesłane pytanie. Dane, które będziemy przetwarzać obejmują Twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia i odpowiedzi na Twoje pytania.

Jeśli zdecydujesz się śledzić fanpage Projektu Rośliny na Facebooku lub Instagramie lub zapiszesz się do naszego Newsletteru w celu otrzymywania od nas informacji marketingowych o naszej działalności i projektach, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Dane, które będziemy przetwarzać obejmują Twoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Twoja zgoda lub „like” jest całkowicie dobrowolny i może zostać przez Ciebie wycofany w każdej chwili.

Jeśli zdecydujesz się dokonać zakupu w Naszym sklepie  www.trawniki24.com dane osobowe, które podajesz w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu zamówienia obejmować będą Twoje imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, e-mail, numer telefonu, a także jeśli dokonujesz zakupu jako przedsiębiorca numer NIP i jego nazwę. Dane te będą przetwarzane w celu organizowania wymiany informacji nami, a także – w przypadku, jeśli złożysz reklamację – w celu ich rozpatrywania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z nami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży, w tym konieczność rozliczenia podatków. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwi skorzystanie z Naszych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do odpowiedzi na zapytanie i usuniemy je po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mógłby powstać w związku z takim pytaniem. 

Jeżeli zdecydujesz się śledzić fanpage Trawniki24.com na Facebooku lub Instagramie lub zapiszesz się do naszego Newslettera Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo jak pozostajesz obserwatorem naszego fanpage lub jesteś zapisany do Newslettera.

Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w Naszym sklepie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało przez Ciebie ostatnie zamówienie.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe w związku z:

 • odwiedzeniem i korzystaniem ze strony internetowej www.trawniki24.com mogą zostać ujawnione:
 • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 • śledzeniem fanpage Trawniki24.com na Facebooku lub Instagramie:
 • operatorom portali społecznościowych;
 • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 • dokonaniem zakupów w sklepie internetowym Trawniki24.com :
 • podmiotom obsługujące płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
 • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszego sklepu;
 • podmiotom świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Trawniki24.com ;
 • doradcom prawnym i konsultantom obsługujący Trawniki24.com  w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak możesz z nich skorzystać.

Prawo dostępu do danych osobowych

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji, na Twój temat, które przetwarza Administrator. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest skontaktowanie się z Nami za pośrednictwem formularza kontaktowego albo wysłanie maila na adres email trawniki@trawniki.com.

Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat

W każdym momencie masz prawo do sprostowania informacji, na swój temat, które przetwarza Administrator. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest skontaktowanie się z Nami za pośrednictwem formularza kontaktowego albo wysłanie maila na adres e-mail trawniki@trawniki.com.

Prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na swój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z tych uprawnień kontaktując się z Nami za pośrednictwem formularza kontaktowego albo pod adresem email strawniki@trawniki.com.

Pamiętaj jednak, że czasami Twoje dane osobowe musimy przechowywać przez określony czas. W tym okresie nie zawsze będziemy mogli zrealizować Twoje żądanie usunięcia danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane ze względu na nasz ważny i uzasadniony interes masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji przeanalizujemy zaistniałą sytuację i albo przychylimy się do Twojej prośby albo będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Nami za pośrednictwem formularza kontaktowego albo pod adresem e-mail trawniki@trawniki.com.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Nami za pośrednictwem formularza kontaktowego albo pod adresem e-mail trawniki@trawniki.com.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Nami za pośrednictwem formularza kontaktowego albo pod adresem e-mail trawniki@trawniki.com

Prawo wniesienia skargi

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli jednak uznasz, że w którymkolwiek momencie nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Czy Cię profilujemy?

Nie wykorzystujemy żadnych przekazanych przez Ciebie danych osobowych do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czy analizujemy statystyki Facebook?

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Jak korzystamy z plików Cookies?

Na naszej stronie internetowej www.trawniki24.com korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags).

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych (telefonach, tabletach), zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że - w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody - informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).

Tabela poniżej opisuje szczegółowo pliki cookies, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej:

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Jak zmieniamy politykę prywatności? https://trawniki-com.myshopify.com/polityka-prywatnosci/ i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.