INNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

1. Dwukrotnie w ciągu roku, raz w miesiącach marzec-kwiecień i raz w miesiącach wrzesień-październik, należy za pomocą specjalistycznego narzędzia przeprowadzić zabieg wertykulacji (po skoszeniu), tj. pionowego nacinania darni. Po zabiegu należy trawnik nawieźć nawozem wieloskładnikowym. Wiosną regeneracyjnym lub ukorzeniającym, jesienią nawozem jesiennym przeznaczonym do trawników.

2. W okresie wiosenno-letnim należy wykonać zabieg napowietrzania - aeracji polegający na nakłuwaniu specjalistycznym narzędziem murawy w ilości około 150-250 nakłuć na m2. Po zabiegu napowietrzania należy przeprowadzić zabieg piaskowania polegający na uzupełnianiu otworów po aeracji suchym piaskiem płukanym o średnicy ziarna 0-2 mm. Wskazane jest jednoczesne nawożenie po zabiegu aeracji
z piaskowaniem.

3. W przypadku stwierdzenia w glebie wartości pH poniżej 5,5 należy przeprowadzić zabieg wapnowania z pomocą łagodnych nawozów zawierających wapno. Niedopuszczalne jest stosowanie wapna gaszonego lub palonego – działanie takie może spowodować wypalenie trawy. Przy standardowych warunkach glebowych zabieg wapnowania przeprowadza się raz na kilka lat.

4. W przypadku stwierdzenia w glebie wartości pH powyżej 7,5 należy zastosować nawozy zakwaszające, np. siarczan amonu, w ilości odpowiedniej do przywrócenia właściwego pH.

5. Na wiosnę należy przeprowadzić zabieg wałowania, w celu zapobieżeniu zbytniemu rozluźnieniu gleby. W przypadku gleb innych niż lekkie należy zastosować szczególną ostrożność przy wałowaniu, aby nie dopuścić do zbytniego zbicia ziemi.

6. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego rozwoju trawy należy niezwłocznie uzyskać fachową poradę w zakresie ewentualnych chorób trawnika i zastosować się do zaleceń fachowca.

7. Przy zabiegach pielęgnacji należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony roślin oraz przepisów BHP.